№38 от 02.07.2019 г.
Татарстан РеспубликасыТүбән Кама муниципаль районы Шәңгәлче авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 27 гыйнварындагы 5 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ...

Скачать