Подробнее : http://shingalchinskoe-sp.ru/novosti/147-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie